Kävlinge kommun ska gå ifrån det traditionella konceptet med avdelningar för att istället organisera verksamheten i enheter. Varje enhet innehåller tre mindre barngrupper.

Kävlinge kommun ska gå ifrån det traditionella konceptet med avdelningar för att istället organisera verksamheten i enheter. Varje enhet innehåller tre mindre barngrupper. Foto: Mostphotos

Kommunen möblerar om i förskolan – satsar på mindre barngrupper

"Positiva effekter för såväl barn och personal"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun är i färd med en organisationsförändring inom förskolan. Genom att successivt gå ifrån avdelningar för att istället organisera verksamheten i enheter, vill kommunen göra barngrupperna mindre.

Av
John Nordh

Kävlinge är en av de första kommunerna i landet som bygger förskolor efter Skolverkets nya riktlinjer för storleken på barngrupper. Enligt riktlinjerna bör barngrupper i åldern 1 till 3 år bestå av mellan sex och tolv barn och i åldern 4 till 5 år bör det finnas nio till femton barn per grupp.

I nuläget har kommunen tre byggprojekt igång av förskolor som följer dessa riktlinjer; Tolvåkers förskola som beräknas vara inflyttningsklar efter årsskiftet, Lackalänga förskola där första spadtaget tas inom kort och Skönadals förskola där projekteringsarbetet nu sätter igång.

Dessa förskolor anpassas för att verksamheten ska kunna gå ifrån det traditionella konceptet med avdelningar för att istället organisera verksamheten i enheter. Varje enhet innehåller tre mindre barngrupper.

– Det innebär att det blir färre antal möten under en dag för våra förskolebarn. Forskning visar att detta har positiva effekter för såväl barn och personal samt för arbetsmiljön och den pedagogiska verksamheten, säger Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn i Kävlinge kommun, i ett pressmeddelande.

För att garantera effektiva processer vid nybyggnation har kommunen tagit fram ett så kallat funktionsprogram som är baserat på riktlinjerna från Skolverket. Detta program har tydliga instruktioner för hur kommunens förskolor ska planeras och utformas.

– Funktionsprogrammet förenklar arbetet eftersom en stor del av våra målsättningar, värden och behov redan finns definierade. Sedan kan man forma förskolan på olika sätt innanför denna yttre ram, säger Marie Nilsson.

Det är inte bara på de nya förskolorna som arbetet med att få till mindre barngrupper ska ske. Samtliga kommunens förskolor ska se över sin organisation för att anpassa verksamheten efter de nya riktlinjerna. För detta får Kävlinge kommun tio miljoner kronor i statsbidrag under 2020.

Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn med huvudansvar för förskolan i Kävlinge kommun.

Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn med huvudansvar för förskolan i Kävlinge kommun. Arkivfoto: John Nordh

FUNKTIONSPROGRAMMET

Är ett styrdokument som beskriver vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt vad som används som underlag vid planeringen och utformningen av förskolans verksamhet.

Bygger på Skolverkets riktlinjer för storlek på barngrupper.

I programmet ingår allt från riktlinjer för antal barn per kvadratmeter till detaljer som till exempel gäller materialval, ventilation, färgsättning och höjd på möbler.

Källa: Kävlinge kommun.

Publicerad 03 September 2019 11:18