"Vad är en fin byggnad? Vi måste konkretisera vad det är vi vill se i Kävlinge kommun", säger Catrin Tufvesson (S), oppositionsråd i Kävlinge. Foto: Adobe Stock

Inför den stora byggboomen – politiker vill ta fram en arkitekturpolicy

"Vad är en fin byggnad?"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun är på väg in i en byggboom och flera tusen bostäder ska byggas de kommande åren. I samband med det vill Socialdemokraterna ta fram en arkitekturpolicy. – Vi måste konkretiserade vad det är vi vill se bli byggt i Kävlinge, säger Catrin Tufvesson (S).

Av
John Nordh

Nyligen lämnade partiet in en motion till kommunstyrelsen om att ta fram en arkitekturpolicy i samband med det pågående arbetet med en ny översiktsplan.

När Kävlinge växer snabbt och över stora områden anser Socialdemokraterna att kommunen behöver konkretisera vad det är man vill se bli byggt. Annars finns det en risk för att det blir en disharmoni mellan nya och gamla områden, tror Catrin Tufvesson (S), oppositionsråd i Kävlinge.

– De som bygger kanske inte ser helheten på samma sätt som vi i kommunen gör. Därför är det bra med ett dokument där vi har sagt vad det är för något vi vill ha och vilka krav vi ställer på de som bygger. Risken är annars att vi får ett samhällsbyggande som vi inte ha någon påverkan på och då tror jag inte att vi kommer bli nöjda, säger hon och fortsätter:

– Det handlar också om byggnaders utformning. Vad är en fin byggnad? Vi måste konkretisera vad det är vi vill se i Kävlinge kommun.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att en arkitekturpolicy är en bra idé.

– Nu när vi bygger mycket borde vi vara mer noga med att tänka på att det vi bygger ska vara vackert, säger hon och fortsätter:

– När det gäller Stationsstaden har vi haft ett kvalitetsprogram där vi har pratat mycket om gator, trottoarer och mötesplatser. En arkitekturpolicy skulle kunna vara ett bra komplement till det.

Publicerad 04 September 2019 10:20