Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Tyck till om livet i Kävlinge kommun

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Sedan ett antal år tillbaka medverkar Kävlinge kommun i Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning. Nu har årets enkät gått ut till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.

I enkäten får invånarna möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva i Kävlinge kommun. Undersökningen kan besvaras på webben eller via en pappersenkät och tar ungefär tio minuter att genomföra.

Publicerad 08 September 2019 00:00