Omsorgsnämndens halvårsprognos visar ett underskott på sex miljoner kronor. Annsofie Thuresson (M), nämndens ordförande, hoppas att resultatet vid årets slut ska bli bättre. (Bilden till vänster är en genrebild)

Omsorgsnämndens halvårsprognos visar ett underskott på sex miljoner kronor. Annsofie Thuresson (M), nämndens ordförande, hoppas att resultatet vid årets slut ska bli bättre. (Bilden till vänster är en genrebild) Foto: Adobe Stock/Kävlinge kommun

Omsorgsbehovet större än väntat – röda siffror för nämnden

"Nöjd med att vi fick signalerna så tidigt"

KÄVLINGE.

Kävlinges äldre befolkning är i behov av mer omsorg än vad de styrande politikerna har förväntat sig. Omsorgsnämndens halvårsprognos visar därför röda siffror. Underskottet ligger på sex miljoner kronor.

Av
John Nordh

Under första halvan av året verkade omsorgsnämndens ekonomi vara i balans. Men när nämndens halvårsprognos presenterades innan sommaren visade den plötsligt ett underskott på sex miljoner kronor, något som Sydsvenskan var först med att rapportera.

Underskottet beror på att omsorgsbehovet bland Kävlinges äldre befolkning har varit större än förväntat, både inom hemtjänsten och särskilt boende. För att möta behovet har kommunen anställt fler vilket också har lett till ökade kostnader.

– Vi räknar på hur många äldre vi förväntas bli i kommunen, men vi vet aldrig exakt hur många äldre det är som behöver omsorg eller som behöver söka särskilt boende. Just nu är befolkningen i behov av mer omsorg än hur det historiskt brukar se ut, säger Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Förvaltningen arbetar nu på högvarv för att jämna ut underskottet så gott det går. Bland annat har samtliga enheter som har prognostiserat ett underskott eller negativ förändring gjort handlingsplaner.

– Det handlar till exempel om att man har sett över hur det går att schemalägga annorlunda för att göra verksamheten mer effektiv och om att använda vikariebanken mindre genom en ny arbetsbeskrivning för när och hur vikarier tas in som gäller alla enheter, säger Annsofie Thuresson.

Kan det bli aktuellt med uppsägning av personal eller med vikariestopp?

– Nej, det är inget som har diskuterats.

En tredje prognos kommer att redovisas på omsorgsnämndens nästa möte den 3 oktober. Enligt Annsofie Thuresson kommer den att ge en mer tydlig bild om hur nämndens ekonomiska situation kommer att se ut för 2019 som helhet. Hon förväntar sig inte ett nollresultat men hoppas på få se en förbättrad prognos.

– Jag är väldigt nöjd med att vi fick signalerna så tidigt. Det gör att vi har kontroll på läget och har kunnat jobba med det kontinuerligt. Tack vare vår nya organisation har vi kunnat ha någon från förvaltningsledningen på plats hela sommaren som har gjort att arbetet inte har stått stilla. Historiskt sett när vi har kunnat se liknande trender har arbetet tappat takt på sommaren, men inte denna gång.

Publicerad 12 September 2019 10:27