Konstgräsplaner är en av många källor som mikroplaster sprids ifrån.

Konstgräsplaner är en av många källor som mikroplaster sprids ifrån. Foto: Mostphotos

Kävlinge kommun tar upp jakten på mikroplaster

"Mycket som vi i kommunen kan påverka"

KÄVLINGE.

Spridning av mikroplaster innebär ett hot mot miljön. Nu ska Kävlinge kommun se över hur vad som kan göras lokalt för att minska spridningen i den egna verksamheten.

Av
John Nordh

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

Många är överens om att det både krävs nationella och internationella insatser för att minska spridningen av mikroplaster ut i miljön och arbetet pågår redan på många plan. Enligt en rapport som Ann Persson, miljöstrateg på Kävlinge kommun, har gjort på uppdrag av politiken, står däckslitage på vägarna för den största spridningen av mikroplaster.

– Det är tyvärr det område vi kan påverka minst. Men det pågår utredningar internationellt via EU och där gäller det för oss att följa utvecklingen, säger hon.

Mikroplaster är små plastrester som sprids när till exempel konstgräsplaner används och när fleecetyg tvättas. Mikroplaster finns också i allt skräp som slängs och när mikroplaster frigörs hamnar de till slut i havet och innebär därför ett hot mot de marina ekosystemen.

Enligt Ann Persson finns mycket att göra på det lokala planet. I rapporten radar hon upp flera förslag till åtgärder. Till exempel kan kommunen utreda möjligheterna att installera fällor i brunnar vid konstgräsplaner och multiplaner för att hindra att gummigranulatet, som sprids när planerna används, att hamna i dagvattnet. Kommunen kan också utreda möjligheterna att ersätta gummigranulatet med kork eller andra material som har mindre miljöpåverkan.

– En annan viktig punkt är att verksamheterna ska kartlägga sin användning av plast. Vad som innehåller plast kan tas bort eller bytas ut? Jag tror det är mycket som vi i kommunen kan påverka och som inte heller kostar så mycket pengar eller kräver så mycket tid, säger Ann Persson.

Rapporten som hon har skrivit ska nu användas som direktiv i Kävlinge kommuns fortsatta arbete med miljöfrågor. Arbetet ska redovisas och följas upp årligen.

– Det handlar inte om att vi ska ta några stora beslut med en gång, utan vi ska ta med oss detta och framöver se vad vi kan göra för att minska spridningen av mikroplaster, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Är du förvånad hur mycket det är som sprids?

– Egentligen inte. Det har funnits diskussioner ganska länge om det här.

Nyligen skrev Miljöpartiet i Kävlinge en motion om just konstgräsplaner. Partiet föreslår att kommunen inte anlägger fler planer och att befintliga planer avvecklas när de är förbrukade. Partiet vill också att befintliga planer fylls på med material som håller bästa klass när det gäller miljö och hälsa.

Publicerad 02 July 2019 06:00