Den hälsofrämjande enheten i Kävlinge kommun startades den 1 januari. Till vänster: Matilda Olsson, Christina Tobiaeson Ek, Jenny Bjarnmark och Rossy Andersen. Till höger: Nadia Erixon, Kent Nilsson, Karin Wigrup, Therese Elm och Ingrid Lindberg.

Den hälsofrämjande enheten i Kävlinge kommun startades den 1 januari. Till vänster: Matilda Olsson, Christina Tobiaeson Ek, Jenny Bjarnmark och Rossy Andersen. Till höger: Nadia Erixon, Kent Nilsson, Karin Wigrup, Therese Elm och Ingrid Lindberg. Foto: John Nordh

Deras mål: Meningsfull vardag för invånarna

"Samlat allt under en och samma enhet"

KÄVLINGE.

Japansk afton, vinprovning, teater, dans och jympa. Ett av målen för den nystartade hälsofrämjande enheten i Kävlinge kommun är att skapa förutsättningar för en hälsosam tillvaro och meningsfull vardag för kommunens invånare.

Av
John Nordh

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

Den första januari startade den hälsofrämjande enheten inom sektor Omsorg. Enhetens uppdrag är att fördröja invånarnas behov av hemvårdsinsatser, bevara självständigheten samt förebygga ensamhetsproblematiken. Detta vill man göra genom att öka gemenskapen och trivseln på kommunens träffpunkter Billingshäll i Kävlinge, Norrehed i Löddeköpinge och Ligustern i Furulund. Enheten arbetar också från och med årsskiftet med anhörigstöd riktat mot LSS.

I den hälsofrämjande enheten jobbar en arbetsterapeut, två silviasystrar med utökat uppdrag som anhörigstöd, två senior- och frivilligsamordnare, en hälsopedagog, en specialistsjuksköterska och en vaktmästare som också är ansvarig för fixartjänsten. Enheten är indelad i tre olika områden: Aktiv Senior, anhörigstöd och fixartjänst.

– Vi har arbetat med de här frågorna förut i Kävlinge kommun. Men nu har vi samlat allt under en och samma enhet. Det ger oss en bättre möjlighet att arbeta ännu mer förebyggande och gå in med insatser på ett tidigare plan. Vi kan också använda oss av varandras expertis för att nå fler, säger Nadia Erixon, enhetschef.

En viktig del av verksamheten är också alla de frivilliga som hjälper till att sätta guldkant på vardagen för kommunens äldre. De frivilliga kan till exempel ställa upp som måltidsvän, hålla i en aktivitet eller göra hembesök.

– Idag har vi 40 frivilliga. Målet är att ha 100 stycken år 2022, säger Nadia Erixon.

På Kävlinge kommuns hemsida finns programbladet för aktiviteterna som den hälsofrämjande enheten samordnar för seniorer. Fokusområden under våren är bland annat fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet.

Publicerad 09 July 2019 06:00