Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande. Foto: Kävlinge kommun

Omsorgsnämnden går back 14 miljoner

Thuresson: "Nästa år ska plus och minus gå ihop"

KÄVLINGE.

Omsorgsnämnden i Kävlinge kommun går back 14 miljoner kronor under 2019. Det stod klart när decemberprognosen presenterades nyligen. Men nästa år kommer plus och minus gå ihop enligt Annsofie Thuresson (M), nämndens ordförande.

Av
John Nordh

Budgetprognosen som presenterades i oktober visade ett minus på tio miljoner kronor. Anledningen till underskottet var att budgeten överskreds under sommaren då det anställdes fler och togs in fler vikarier än vad det fanns behov för.

När decemberprognosen presenterades nyligen hade siffrorna blivit ännu mörkare. Omsorgsnämndens årsresultat för 2019 visar ett underskott på 14 miljoner kronor.

Enligt Annsofie Thuresson beror det ökade underskottet i december på hyreskostnader som missades att redovisas i oktober.

– De har betalats men man har missat att redovisa dem och därför syns de först nu. Så det är egentligen inget som har ändrats, säger hon.

Men nästa år kommer plus och minus gå ihop enligt Annsofie Thuresson. Under november och december har nämnden nått en balans bland intäkter och kostnader, berättar hon.

– Åtgärdspaketet som har införts har gett effekt och vi kommer att hålla kvar vid det en bit in på nästa år.

Det var i oktober som omsorgsnämnden beslutade om flera besparingsåtgärder i ett försök att jämna ut underskottet. Bland annat har lediga tjänster hållits vakanta och en nollvision mot att ta in vikarier har införts.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit känner många anställda stress och oro av åtgärderna. Men enligt Annsofie Thuresson handlar det om en förändring i arbetssättet för att möta framtidens utmaningar och för att införa heltid som norm, som hade skett oavsett om det hade funnits ett underskott eller inte.

– Det tar tid innan förändringar sätter sig. Faktum är ju att grundbemanningen har ökat och då behöver vi inte ta in vikarier i samma utsträckning.

Hur ser du på att de anställda känner stress och oro?

– Biträdande sektorschef har varit ute på alla arbetsplatser och pratat med enhetschefer och med personalen. Vi tar med oss deras synpunkter och idéer i vårt fortsatta arbete. Det är viktigt att känna att man som anställd känner att man kan påverka sin arbetssituation, säger Annsofie Thuresson.

Publicerad 12 December 2019 11:01