Bilden på personen som tigger är tagen på en annan plats. (Genrebild).

Bilden på personen som tigger är tagen på en annan plats. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Insänt: "Kommunerna ska ha rätt att införa förbud mot organiserat yrkestiggeri"

REPLIK/KÄVLINGE. Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på insändare om tiggeri:

Högsta förvaltningsdomstolen har i december slagit fast att svenska kommuner får införa lokala tiggeriförbud. Enligt domen, kan ett tiggeriförbud införas på avgränsade platser; till exempel utanför affärer, myndigheter eller i anslutning till kollektivtrafiken. Detta i enlighet med den kommunala ordningsstadgan.

Jag anser att kommunerna ska ha rätt att införa förbud mot organiserat yrkestiggeri. Det är nämligen det som det handlar om, oavsett om det, som i en del fall, sker frivilligt eller, som i andra fall, under hot och utpressning. Det förkommer också ren människohandel, det har vi kunnat se med rättsfall under förra året.

Jag anser att ett tiggeriförbud behövs främst för att det är ovärdigt för alla inblandade och bidrar till att låsa fast människor i ett slags bidragsberoende som inte är en lösning på de rumänska och bulgariska romernas utanförskap utan tvärtom permanentar det. Det har slagits fast av hjälporganisationer på plats, liksom av regeringens särskilde utredare.

Men det är också en fråga om att tiggeriet medför kostnader, samt skapar avhumaniserande attityder hos stora delar av befolkningen. Man har rätt att röra sig fritt inom EU. De första tre månaderna i ett nytt land har man inga sociala rättigheter men möjligheter att söka arbete. Om man inte lyckas med det är tanken att man då åker tillbaka till hemlandet. Den regeln gäller alla inom EU, även för svenskar om vi flyttar till annat EU-land.

Det är också en fråga om att svenska folket vill ha ett tiggeriförbud. Sex av tio är för. Enbart två av tio är emot. Tiggeriet har varit mer utbrett i Sverige än i länder runt om i Europa. Eftersom Sverige är ett av de få länder som tillåtit tiggeri. Det har helt enkelt lönat sig att åka hit, även om människor också blivit utnyttjade ekonomiskt när de skuldsatt sig för den långa resan och boende i ett främmande land. Detta är förstås inget som lyfter dessa människor.

Men även om man anser att människor ska ha rätt att försätta sig i sådana situationer så övertrumfar inte det de lokala medborgarnas rätt att slippa organiserat tiggeri. Det är ett missförstånd att det skulle vara någon slags liberal rättighet att försörja sig på gatutiggeri. Gator och torg tillhör det gemensamma utrymmet och det är redan i dag reglerat med tillståndsplikt vilken verksamhet man får bedriva där.

Att bedriva tiggeri från egen lokal skulle i princip inte vara något problem. Det är i praktiken vad hjälporganisationer gör, med betydligt bättre resultat för de som behöver hjälpen. Därför bör tiggeriet också i första hand ses som en kommunal ordningsfråga, samt förstås en uppgift för polisen att beivra eventuell brottslighet i samband med tiggeri.

Tiggeriet har på sistone minskat i Sverige. Färre ger pengar på grund av avtrubbningen. Men den huvudsakliga förklaringen är nog att kontantanvändningen gått ned kraftigt. I princip finns det dock inga starka skäl emot ett tiggeriförbud. Men många goda skäl för att införa ett.

I Kävlinge har tiggeriet inte varit ett problem. Antalet har minskat och enligt polisen har det inte varit några ordningsproblem. Men skulle situationen ändras kommer jag att föreslå förbud för tiggeri i den lokala ordningsstadgan. Vill man hjälpa denna grupp av människor är det absolut bästa att stötta de hjälporganisationer som arbetar i tiggarnas hemländer.

Pia Almström

Publicerad 06 February 2019 11:20