Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Insänt: MP om kollektivtrafiken – "Äntligen!"

INSÄNT/KÄVLINGE. Äntligen! Redan 2013 la Miljöpartiet en motion om kollektivtrafiken i Kävlinge. Vår egen undersökning visade då att Löddeköpinge, Hofterup och Barsebäck var de tätorter i Sydvästskåne som hade sämst turtäthet mot Malmö/Lund. Och att våra invånare var mest bilberoende i hela Skåne. Vi föreslog i motionen aktivt agerande från kommunens sida för att stötta Skånetrafiken i utvecklingen av en attraktiv pendlartrafik.

Sedan dess har vi i kommunen tagit fram trafikstrategi, cykelledsplan och nu senast ett program för hållbart resande. Trafiken mot Lund förbättrades för några år sedan, liksom kontakten med Landskrona station. Men resenärer inom kommunen och mot Malmö väntar fortfarande på förbättringar.

Vi noterar nu till vår glädje att de styrande i Kävlinge nu tänker satsa på att förbättra trafiken mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Detta kan ses som motpol till fler pendlarparkeringar i Kävlinge och vi tror också att fler kan ta den vägen till Malmö och Lund med något glesare trafik på motortrafiken som följd. Och inte minst är den viktig när badet blir klart i Kävlinge.

Men förslaget läggs samtidigt som det sker nedskärningar i Skånetrafikens utbud på andra orter. Skånetrafiken har i flera år haft ansträngd ekonomi och satsningar av det här slaget har inte blivit av. Vi vill inte att så sker ännu en gång.

Därför är vi glada att Miljöpartiet i december lämnade en motion om att i kommunens budget avsätta medel för att samfinansiera utvecklingen av busstrafiken i Kävlinge. För vi tror att om vi ska få fart på utvecklingen av busstrafiken i Kävlinge måste kommunen vara beredd att satsa.

Miljöpartiets de gröna Kävlinge fullmäktigegrupp

Ann-Kristin Drevnor

Lars Lundström

AnnaPeri Erlandsson

Anders Sjöholm

Publicerad 19 February 2019 12:54