Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Insänt: 15, 20 eller 30 timmars förskola

INSÄNT/KÄVLINGE. Vid senaste utbildningsnämndens sammanträde i Kävlinge den 19:e mars, i ärende 7: E-förslag om utökning till 30-timmars förskola. Vi Socialdemokrater anser det vara ett bra förslag, särskilt för de barn som har arbetssökande föräldrar. Vi anser det vara fullt möjligt att börja med 20 tim/vecka förslagsvis kl 9.00- 13.00, vilket vi har råd att kosta på våra barn. En bra målsättning enligt oss (S) är 25 timmar/vecka. 5 timmar/dag.

För att vi ska nå målet med en mer likvärdig skola måste vi erbjuda en mer likvärdigare förskola än vi har idag. Barn till arbetssökande får inte samma stimulans som de andra barnen, samtidigt ser vi att det inte finns utrymme i budgeten utan att det behöver tas från annan verksamhet. Detta på grund av en från början underfinansierad budget.

Vi har inget yrkande utan väljer att återkomma i samband i Budget – 2020. Kommentaren från det Moderatledda styret säger oss Socialdemokrater en hel del. ”Menar ni Socialdemokrater verkligen att de ska få mer än de har rätt till?”. Ja ibland måste vi se till behoven.

Gunilla Tornqvist, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden i Kävlinge

Publicerad 26 March 2019 06:00