Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Insänt: Svar om timmar i förskolan

INSÄNT/KÄVLINGE. I Kävlinge kommun erbjuder vi 15 timmars förskola för barn till föräldrar som inte förvärvsarbetar eller är föräldralediga, det erbjudandet följer de statliga bidrag som kommunen får ta del av.

Om barnet har särskilda behov kan man som förälder ansöka hos respektive förskolechef om mer vistelsetid.

Kommunen kan själv väja hur det organiserar tiden på förskolan och vi har valt mer sammanhållen närvaro och möjlighet att äta lunch med sina kamrater, därför tar vi emot barnen 3 dagar i veckan mellan 9 och 14. Det innebär också att övriga två dagar förläggs planeringstid och administrativa uppgifter om det på den enskilda förskolan finns färre barn de dagarna.

Jag delar Socialdemokraternas uppfattning att ur ett barnrättsperspektiv är det bra om alla barn erbjuds likvärdig tid i förskolan. Det är dock en fråga på nationell nivå och jag är glad att Liberalerna har frågan högt på sin agenda och driver frågan mot övriga partier i riksdagen.

Jag kommer med glädje erbjuda fler timmar på förskolan för alla barn så fort vi får nationella medel så vi slipper ta resurser från befintlig verksamhet i utbildningsnämnden.

Camilla Mårtensen (L) Utbildningsnämndens ordförande

Publicerad 26 March 2019 15:48