Arkivfoto: John Nordh

Insänt: Replik på insändare angående KKB

INSÄNT/KÄVLINGE. Alliansen har ingen dold agenda bakom att sälja 15 procent av KKB:s bostadsbestånd. Syftet med en delförsäljning är att få in en långsiktig aktör till på hyresmarknaden som vill utveckla Kävlinge kommun tillsammans med KKB och andra samhällsbyggande aktörer.

Bostadsmarknaden idag i Kävlinge kommun präglas av en monopolliknande situation där KKB har en marknadsandel på ca 70 procent av alla hyresrätter och det övriga beståndet är spritt på ett flertal mindre hyresvärdar. KKB är också nästan ensamma om att bygga nya hyresrätter. Vissa delar av beståndet har också ett eftersatt underhåll som behöver åtgärdas.

1: Den bristande konkurrensen gör att en kommuninvånare som vill bo i hyresrätt i praktiken inte har något annat val en KKB. Är man missnöjd med KKB som hyresvärd får man kanske flytta till en annan kommun för att kunna bo kvar i hyresrätt. Frånvaron av andra aktörer på hyresmarknaden gör också att KKB inte behöver vara sitt absolut bästa för att behålla sina kunder, detta då alternativa hyresvärdar saknas. KKB behöver konkurrens för att kunna utvecklas som hyresvärd.

2: Hyresrätter är viktigt för en fungerande bostadsmarknad och KKB bygger idag så många nya lägenheter man klarar av om det skall vara långsiktigt ekonomiskt hållbart för bolaget. KKB klarar i dagsläget att bygga ca 45 lägenheter per år vilket inte räcker för att fylla behovet av nya hyresrätter på en växande marknad i Kävlinge kommun. KKB:s bostadskö växer snabbt och med fler aktörer på bostadsmarknaden skulle nyproduktionen av hyresrätter kunna öka. Att börja från noll lägenheter och bygga upp ett bestånd tar lång tid samt innebär så stor risk att nya aktörer drar sig för att etablera sig i kommunen. Genom att sälja av ca 15 procent av beståndet skulle en ny aktör få köpa ett grundbestånd av hyresrätter som de sedan kan öka genom egen nyproduktion.

3: KKB har idag ett eftersatt underhåll i delar av beståndet. Ett antal lägenheter håller idag inte den standard som man kan förvänta sig år 2019 i en kommun mitt i en tillväxtregion. Att lägga extra pengar på underhåll är viktigt för att komma ikapp med underhållet och erbjuda bostäder som håller en god standard. Att åtgärda underhållsskulden skulle kosta de vinstmedel som idag läggs på nyproduktion, med följden att KKB i princip inte skulle kunna bygga några nya hyresrätter alls under en överskådlig tid om man vill åtgärda underhållet.

Genom att sälja 15 procent av KKB skulle vi kunna vinna tre saker samtidigt;

1: Fler aktörer på marknaden.

2: Fler nyproducerade hyresrätter.

3: Högre kvalitet på de lägenheter som är kvar i KKB.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande

Publicerad 20 May 2019 15:00