Om två år börjar pågatågen rulla – och stanna – i Furulund.

Om två år börjar pågatågen rulla – och stanna – i Furulund. Foto: Mostphotos

Spaden i jord för tågstationen: Det kommer vara lite stökigt"

Om två år börjar tågen rulla på Lommabanan

FURULUND.

Nu inleds ombyggnaden av Lommabanan som ska göra det möjligt för persontåg att köra på spåren från och med december 2020. Ombyggnationen sker i etapper och först ut är Furulund.

Av
John Nordh

En ny tågstation samt tunnlar och stråk för gång- och cykeltrafik är något av allt som ska färdigställas i Furulund innan tågen börjar rulla om två år. Arbetet satte igång i måndags.

– Efter en lång tid av förberedelse drar vi äntligen igång arbetet som kommer öka tillgängligheten och attraktionskraften till Furulund. Det kommer vara lite stökigt, men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt, säger Thomas Landén, projektchef i Kävlinge kommun i ett pressmeddelande.

Från och med den 10 december sker avstängningar som följd av byggarbetet. Längs Parkgatan blir det parkeringsförbud och Järnvägsgatan kommer att delas vid den nya gång- och cykelbanan och stängas permanent för genomfart mellan Grönegatan och Bantorget. Enligt Kävlinge kommun kommer det inte att påverka framkomligheten till fastigheter.

Under våren påbörjas bygget av en ny tågstation i Lomma. För att persontrafik ska kunna köra på banan krävs att ett nytt mötesspår byggs. Det kommer att göras i Stävie under sommaren 2020.

När Lommabanan sedan öppnar för persontrafik i december 2020 kan Furulundsborna ta sig till Malmö på cirka 17 minuter. För Lommaborna tar resan till Malmö cirka 7 minuter. Från början kommer tågen att gå en gång i timmen. Kävlinge kommun vill att det ska vara halvtimmestrafik redan från start men enligt Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket, är det inte möjligt i dagsläget.

– Det är inte möjligt att köra fullständig halvtimmestrafik så länge det inte finns fler mötesspår, det finns inte plats på banan. Det blir aktuellt först med nästa etapp av Lommabanans utbyggnad. Eventuellt kommer det vara möjligt att köra några fler tåg just under rusningstrafik redan från start, men det vet vi inte säkert förrän 2020, skriver han i ett mejl till Lokaltidningen.

Det finns redan ett beslut om att utbyggnaden av Lommabanan ska fortsätta i en andra etapp men inte om hur det ska ske. Förutom Kävlinge kommun är också Lomma kommun, Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne involverade i utbyggnaden.

När det gäller bullerdämpande åtgärder är Trafikverket och de involverade kommunerna (Kävlinge, Lomma, Svalöv, Bjuv och Åstorp) oense om hur de ska vidtas längs med delar av järnvägen.

Kommunerna har tidigare begärt in uppgifter om vilka åtgärder som behövs för fastigheter som enligt Trafikverkets beräkningar har ljudnivåer över riktvärdena. Kommunerna har sedan ansett att dessa inte är tillräckligt specifika och har därför skrivit ytterligare ett föreläggande om att Trafikverket ska lämna mer specifika uppgifter, något som myndigheten har överklagat. Ärendet ligger därför nu hos länsstyrelsen som ska handlägga överklagandet.

Publicerad 05 December 2018 09:50