Moduler har under vintern satts upp i anslutning till förskolan. Inom kort kommer barnen kunna flytta in i de nya lokalerna. (Bilden är en genrebild)

Moduler har under vintern satts upp i anslutning till förskolan. Inom kort kommer barnen kunna flytta in i de nya lokalerna. (Bilden är en genrebild) Foto. Mostphotos.com

Fuktskadad förskola kommer rivas: "Inget man löser med renovering"

Ärendet ska tas upp i KS inom kort

HOFTERUP. Skönadals förskola i Hofterup kommer att rivas. Det efter att omfattande fuktproblem upptäckts i lokalerna. "Det här är inga problem man löser med renovering. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart", säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M).

Det var i november som omfattande fuktproblem upptäcktes på Skönadals förskola i Hofterup, vilket Lokaltidningen tidigare rapporterat om.

Framförallt två av avdelningarna visade sig vara i så dåligt skick att de inte längre var lämpliga att använda till den pedagogiska verksamheten. Beslut togs snabbt om att verksamheten skulle flytta och moduler har sedan dess satts upp i anslutning till den gamla förskolan. I mitten av mars beräknas barnen kunna flytta in.

– De är i full gång att färdigställa modulerna. Det ser riktigt fint ut, säger Pia Almström.

Hon berättar även att den gamla förskolan med största sannolikhet kommer att rivas.

– Skadorna är så omfattande att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera. I så fall måste vi riva både golv och väggar då fukten trängt upp genom betongen. Då väljer vi hellre att bygga något nytt som passar syftet. Den gamla lokalen har gjort sitt, säger Pia Almström.

Planer finns nu att bygga en ny förskola intill skolan.

– Där finns en tomt med detaljplan som vi i så fall tänker att vi ska använda. Vi kommer inte bygga en ny förskola där den gamla stått, säger Pia Almström.

Skönadals förskola är en av flera förskolor i kommunen som fått rivas de senaste åren. Samtliga uppförda på 70- och 80-talet.

– Det är lite den tidens konstruktion tillsammans med flera dåliga faktorer som ställt till det.

Ärendet med rivning och nybyggnation av Skönadals förskola kommer tas upp i kommunstyrelsen inom kort.

Publicerad 27 February 2019 10:22