Den 31 mars ska alla boende på Kullagården ha flyttat ut.

Den 31 mars ska alla boende på Kullagården ha flyttat ut. Arkivfoto: John Nordh

Stängning av demensboende kritiseras: "Kan medföra dödsfall i förtid"

Demensförbundet riktar skarp kritik mot Kävlinge kommun

KÄVLINGE.

Beslutet att avveckla Kullagårdens demensboende fick anhöriga till de boende att protestera. Nu riktar även Demensförbundets ordförande Pär Rahmström i Stockholm skarp kritik mot Kävlinge kommun.

Av
John Nordh

Kritiken framförs i ett brev som Pär Rahmström har skickat till Kävlinge kommun. Han anser att beslutet att stänga Kullagårdens demensboende bör stoppas och att frågan ska utredas på nytt.

"Beslutet att stänga boendet visar med all tydlighet att socialnämnden såväl som kommunstyrelsens ledamöter har stora brister beträffande demenskunskap såsom till exempel vad en flytt kommer att innebära för de svårt demenssjuka och deras anhöriga", skriver Pär Rahmström i brevet.

Att flytten kommer att innebära ökad ångest och oro hos de demenssjuka är det ingen tvekan om enligt Pär Rahmström. Men konsekvenserna kan bli betydligt allvarligare än så, befarar han.

"Jag håller det inte heller för otroligt att en flytt även kan komma att medföra dödsfall i förtid. Sådan är verkligheten" skriver Pär Rahmström i brevet.

Enligt Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande, är det inte aktuellt att ändra beslutet. Senast den 31 mars ska alla boende på Kullagården ha flyttat ut.

– Som vi har sagt förut så är det här inget vi gör med glädje, utan detta är ett nödvändigt beslut ur framför allt en arbetsmiljösynpunkt. En dålig arbetsmiljö gynnar varken de som bor där eller personalen, säger hon och fortsätter:

– Nu försöker vi tillgodose allas önskemål om nya platser. Hur det ser ut på våra olika boenden vet vi inte i förtid. Det kan skifta vecka för vecka.

Enligt Demensförbundet kan en flytt i värsta fall leda till dödsfall i förtid. Hur kommenterar du det?

– Det är därför vi låter utbildad personal göra individuella riskbedömningar för varje boende tillsammans med deras anhöriga. Beslutet är taget och nu gör vi allt vi kan för att genomföra detta på ett så bra sätt som möjligt för att minimera riskerna. I flytten kommer också kommunens Silviasystrar (en stödgrupp för demenssjuka och deras anhöriga reds.anm.) vara med och hjälpa till och stötta.

Det var i december som politikerna i dåvarande socialnämnden (nu omsorgsnämnden reds. anm) tog beslutet av avveckla Kullagårdens demensboende. Eftersom det fanns lediga platser på andra boenden runt om i kommunen ansåg en majoritet av politikerna i nämnden att det var dags att avveckla Kullagården.

När planerna på avvecklingen blev kända protesterade de anhöriga till de sex personerna som bor på Kullagården.

– Det kommer leda till att våra närstående blir otrygga, de kommer få det jättejobbigt, sade Mirtha Grande, en av de anhöriga, till Lokaltidningen i december.

Publicerad 28 February 2019 14:30