Nya Skönadals förskola kommer att bli snarlik nya Tolvåkers förskola som beräknas stå klar vid årsskiftet 2019/2020.

Nya Skönadals förskola kommer att bli snarlik nya Tolvåkers förskola som beräknas stå klar vid årsskiftet 2019/2020. Arkivfoto: John Nordh

Stor förskola byggs i Hofterup – två våningar med plats för 200 barn

"Blir snarlik Tolvåkers förskola"

HOFTERUP.

Nu är det beslutat att en ny förskola ska ersätta gamla Skönadals förskola som har drabbats av allvarliga problem med fukt. Den nya förskolan blir större med plats till 200 barn i två våningar.

Av
John Nordh

Det slutgiltiga beslutet att en helt ny förskola ska byggas togs på utbildningsnämndens senaste möte. Enligt Jimmie Persson, fastighetschef med ansvar för samhällsnyttiga fastigheter på KKB, kommer den nya förskolan att likna den som nu byggs på Tolvåkersområdet. Han räknar med att nya Skönadals förskola kommer att stå klar om cirka 2,5 år.

– Vi kör igång arbetet omgående. Den nya förskolan blir inte en exakt kopia av Tolvåkers förskola men den blir snarlik, säger han.

Den nya förskolan blir större än sin föregångare. Den gamla hade plats för 144 barn medan den nya kommer ha plats för 200.

– På Henkelstorp har vi en modul där bygglovet är på väg att gå ut så den måste vi ta bort. Så när vi lade till platserna där till de 144 stycken började vi närma oss 200. Dessutom visar befolkningsprognosen en liten ökning i området, säger Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn med huvudansvar för förskolan i Kävlinge kommun.

Kommer modulen på Henkelstorp vara i bruk fram tills dess att den nya förskolan står klar om 2,5 år?

– Det får den vara. Vi flyttar inga barn mellan förskolorna. Barn som redan är i verksamheten kommer inte att bli berörda.

Nya Skönadals förskola byggs utifrån kommunens funktionsprogram för förskolan som har arbetats fram. I den utgår man från Skolverkets allmänna råd om barngrupper: för barn mellan ett och tre år är rekommendationen en barngrupp på mellan sex och tolv barn och i åldern fyra till fem år ligger rekommendationen på nio till 15 barn.

Att det finns ett spann förklarar Marie Nilsson med att barngrupperna har olika sammansättningar och hänsyn måste tas till om det till exempel finns barn som behöver särskilt stöd.

På den nya förskolan kommer det finnas cirka fem så kallade enheter med tre barngrupper i varje enhet.

Kommer ni behöva anställa ny personal?

– Först flyttar vi in befintliga barngrupper och personal men efter hand som vi utökar kan det bli aktuellt med nyanställningar.

Den nya förskolan kommer att byggas mellan den nuvarande och återvinningsstationen. Idag finns det ett grönområde på platsen som måste avverkas för att ge plats år den nya byggnaden. Anledningen till valet av placering är att det finns en detaljplan som tillåter en förskolebyggnad i två plan där.

– Där den nuvarande förskolan finns får vi inte bygga i två plan och i så fall skulle inte den nya täcka behovet av platser och tillgänglig utelekyta. Den nya förskolan ska passa in i skogsmiljön och ha många utemiljöer. Målsättningen är att bevara naturen så långt det är möjligt, säger Jimmie Persson.

Det var i höstas som det upptäcktes allvarliga problem med fukt på Skönadals förskola och beslut togs att den skulle utrymmas. I mitten av mars flyttade barn och personal in i moduler som sattes upp i närheten och där kommer verksamheten bedrivas fram tills dess att den nya förskolan är klar.

Under tiden kommer barn och personal att använda den befintliga förskolans utemiljöer. När den nya Skönadals förskola är klar kommer den gamla att rivas.

Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn med huvudansvar för förskolan i Kävlinge kommun.

Marie Nilsson, biträdande chef för utbildningssektorn med huvudansvar för förskolan i Kävlinge kommun. Arkivfoto: John Nordh

Jimmie Persson, fastighetschef med ansvar för samhällsnyttiga fastigheter på KKB.

Jimmie Persson, fastighetschef med ansvar för samhällsnyttiga fastigheter på KKB. Arkivfoto: John Nordh

Publicerad 12 June 2019 00:00