Engelska skolan kommer inte kunna vara öppen från och med läsåret 2020/2021 såsom ambitionen var från början. (Genrebild).

Engelska skolan kommer inte kunna vara öppen från och med läsåret 2020/2021 såsom ambitionen var från början. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Engelska skolans etablering i Kävlinge dröjer

"Förhandlingar pågår"

KÄVLINGE.

Ambitionen från början var att Engelska skolan skulle kunna vara igång i Kävlinge från och med läsåret 2020/2021. Men nu meddelar utbildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensen (L), att det inte är möjligt.

Av
John Nordh

Internationella Engelska skolan i Sverige vill etablera sig i Kävlinge kommun och har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen, som Lokaltidningen tidigare har berättat. Ansökan gäller en F-9-skola med två klasser i varje årskull samt ett fritids.

I slutet av mars berättade Jörgen Stenquist, vice vd för Engelska skolan, att ambitionen var att skolan skulle kunna vara öppen från och med läsåret 2020/2021. Men så kommer det inte att bli.

– Engelska skolan hade en lucka och därför en möjlighet att starta inom en kort tidsrymd. Men vi kände att vi då hade behövt komma längre i våra diskussioner om förutsättningarna och möjliga placeringar. Så därför är det inte möjligt. Men Engelska skolan visar ett fortsatt intresse och förhandlingar pågår, säger Camilla Mårtensen och berättar att det fortfarande är för tidigt att säga när och var skolan kan öppna.

Ett av Alliansens fyra budgetdirektiv för 2020, som klubbades på kommunfullmäktige nyligen, är att kommunen ska arbeta för att få fler fristående aktörer inom förskolan och skolan att etablera sig i Kävlinge och då gärna i de östra delarna.

– Det är där vi bedömer att den största befolkningsökningen kommer att finnas. Vi behöver både bygga egna kommunala skolor och få in fristående alternativ. Vi har en stabil och högt levererande organisation. Kommunens skolor är bra och mäktar med konkurrensen och därför vill vi ge invånarna en större valfrihet, säger Camilla Mårtensen.

Publicerad 16 June 2019 00:00