Genom projektet

Genom projektet "1000 år längs ån" vill Kävlinge kommun tillgängliggöra Kävlingeån för sina invånare och besökare. Arkivfoto: John Nordh

Uppdraget – Kävlingeån ska ge ringar på vattnet

"Livsnerven som hela bygden har skapats kring"

KÄVLINGE.

Vandringsleder, nya broar, kulturevenemang och spännande friluftsdagar för kommunens skolelever – listan kan göras ännu längre. Genom projektet "1000 år längs ån" vill Kävlinge kommun tillgängliggöra Kävlingeån för sina invånare och besökare och det råder inga brist på idéer för hur man ska lyckas.

Av
John Nordh

Kävlingeån spelar en viktig roll för bygdens historia. Det hävdar projektledaren Ivar Sjögren.

– Den är livsnerven som hela bygden har skapats kring kan man säga, säger han.

Men åns betydelse har fallit i glömska och det är just det som projektet "1000 år längs ån", som pågår i två år, syftar till att ändra på. Tillsammans med kollegan Torbjörn Friede har Ivar Sjögren nu som uppgift att lyfta fram åns kultur- och naturmiljöer för att göra Kävlingeån betydligt mer tillgänglig än vad den är idag.

Det, tror han och uppdragsgivaren Kävlinge kommun, kommer inte bara gynna kommuninvånarna. Även det lokala näringslivet och besöksnäringen kommer kunna främjas när ån i framtiden ska locka till sig besökare från när och fjärran.

Hur ska man då lyckas med uppgiften? Idéerna är många.

–Vi tänker oss vandringsleder, ridleder och cykelleder längs ån. Vindskydd ska restaureras och det ska finnas bättre möjligheter att slänga sitt skräp. Skyltningen ska också ses över. Vi ska även undersöka om det finns platser där det skulle kunna skapas nya broar över ån. Det finns inte utrymme i budgeten för att bygga nya broar men vi ska försöka hitta andra sätt att finansiera det på, säger Ivar Sjögren.

Kulturevenemang längs ån ser han också som en viktig del. Han nämner till exempel teaterföreställningar, guidade turer och konserter.

– En flotte med en stor orkester som flyter längs ån kanske? spånar Ivar Sjögren.

Anders Ödman letar bevis för en 1000 år gammal bro som ska ha gått över Kävlingeån. Nyligen lät han dykaren Klas Thermaenius leta på åns botten.

Anders Ödman letar bevis för en 1000 år gammal bro som ska ha gått över Kävlingeån. Nyligen lät han dykaren Klas Thermaenius leta på åns botten. Foto: Ivar Sjögren

Skolorna kommer också få en viktig del i projektet. Projektledaren och hans kollega har redan haft möte med många lärare och rektorer på Kävlinge kommuns F-9-skolor för att diskutera hur "1000 år längs ån" kan implementeras i undervisningen.

– Massor av roliga idéer har redan kommit fram. Som till exempel friluftsdagar längs ån och bild- och fototävlingar som kanske kan mynna ut i utställningar. Vi har kopplat in Vattenhallen i Lund som redan har sagt att de gärna kommer ut med sin verksamhet Experimentexpressen, säger Ivar Sjögren.

Första delen i projektet är den arkeologiska undersökningen som Anders Ödman ansvarar för, som Lokaltidningen tidigare har skrivit om. Han misstänker nämligen att det ska ha funnits en bro över Kävlingeån vid Veken bakom gamla sockerbruket. Bron ska vara väldigt detaljerat omskriven i en krönika från 1260-talet som berättar om slaget på Kävlingebro år 1020.

I jakt på bevis på brons existens har Anders Ödman både undersökt markerna runt ån med en georadar och låtit dykare undersöka åns botten på flera platser. Än så länge har han dock inte funnit något och sökandet fortsätter.

– Hittar vi något så kan det leda till ett 1000-årsjubileum och det hade varit jätteroligt men det är inte det som är målet, säger Ivar Sjögren.

"1000 år längs ån" är ett Leader Lundaland-projekt som finansieras med hjälp av EU-medel.

Publicerad 08 July 2019 00:00