Utegymmet vid Skönadalskolan kom på plats i höstas men näridrottsplatsen ser ut att dröja.

Utegymmet vid Skönadalskolan kom på plats i höstas men näridrottsplatsen ser ut att dröja. Arkivfoto: John Nordh

Planer på näridrottsplats i Hofterup läggs på is

Bygget av ny förskola kommer emellan

HOFTERUP.

Först utegym sedan näridrottsplats, så var planen. Men nu står det klart att Hofterupsborna får vänta länge på den senare. Näridrottsplatsen var nämligen tänkt att byggas på samma plats som där nya Skönadals förskola planeras.

Av
John Nordh

När Hofterupsbon Niclas Rennstam hösten 2016 lämnade in ett e-förslag om en näridrottsplats, en fem-manna konstgräsplan, en löparbana och ett utegym vid Skönadalsskolan i Hofterup fick det många glada tillrop. Förslaget gick vidare till politikerna som ställde sig positiva till delar av det – ett utegym och en näridrottsplats.

Allting verkade klart. I september 2017 publicerade Kävlinge kommun en artikel på sin Facebooksida med ingressen: "Det började som ett e-förslag från en invånare. Nu är det beslutat att en idrottsplats med utegym ska byggas intill Skönadalsskolan i Hofterup".

Utegymmet fanns det pengar till och det kom på plats i höstas. Sedan var det tänkt att arbetet med näridrottsplatsen skulle sätta igång kort därpå. Finansieringen av den skulle tas med i samband med budgetarbetet för 2019. Men så blev det aldrig. För kort där innan upptäcktes omfattande fuktskador på Skönadals förskola. Något som tvingar Kävlinge kommun att bygga en helt ny förskola och riva den gamla.

Marken där näridrottsplatsen var tänkt att byggas, ska nu istället användas till den nya förskolan. Innan alla planer för den är satta, är det inte lämpligt att fortsätta arbetet med näridrottsplatsen anser Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande. Det var till och med så att det nya utegymmet nästan kom i kläm, berättar hon.

– Näridrottsplatsen kom emellan uppsättningen av paviljonger och bygget av den nya förskolan och vi har ännu inte hunnit fundera på vad vi ska göra med den gamla förskoletomten. Därför är det bättre att vänta med näridrottsplatsen och göra något bra av området när vi har fått ordning på den nya förskolan, säger Pia Almström.

Går det att säga något om när en idrottsplats kan bli aktuell i området idag?

– Bygget av den nya förskolan har inte satt igång än så det ligger minst två år framåt i tiden tyvärr.

Publicerad 06 August 2019 08:55