Curt Gelin (närmast i bild) och representanter från Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområde och Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma hjälps åt med utsättningen av 10 000 ålyngel i Kävlingeån.

Curt Gelin (närmast i bild) och representanter från Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområde och Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma hjälps åt med utsättningen av 10 000 ålyngel i Kävlingeån. Foto: John Nordh

VIDEO: Här får Kävlingeån 10 000 nya invånare

Ålyngel sätts ut för att stärka det hotade beståndet

LÖDDEKÖPINGE.

För att stärka det hotade ålbeståndet släpptes nyligen 10 000 yngel ut i Kävlingeån. Där ska de bo och förhoppningsvis överleva i mellan 10 och 20 år innan de är redo att påbörja den långa resan tillbaka till Sargassohavet.

Av
John Nordh

Ett tjugotal frigolitlådor bärs ner till bryggan vid Lödde kanotklubb. I varje låda kryllar det av yngel som är redo att starta sina nya liv i Kävlingeån. De släpps ut i vattnet och försvinner snabbt ner i mörkret.

– Vi släpper ut yngel för att påskynda ökningen av den europeiska ålpopulationen. Ålen är viktig för den biologiska mångfalden, säger Curt Gelin från Scandinavian Silver Eel i Helsingborg som har sysslat med ålutsättning sedan i mitten av 1980-talet.

Företaget sätter ut cirka tre miljoner ålyngel i Sverige varje år, något som de får bidrag från bland annat länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och EU för att göra. Sedan starten handlar det om runt 45 miljoner ålar.

De små yngeln i Kävlingeån har redan gjort en lång resa. Från att ha fötts i Sargassohavet, har de drivit till England där de fiskas upp och flygs till Scandinavian Silver Eel i Helsingborg. Där sätts de i karantän i cirka tre månader. Detta görs för att säkerställa att de är fria från virussjukdomar innan de sätts ut i svenska vatten.

– Att låta glasålen (yngeln reds.anm) passera genom karantänen leder till en överlevnad på cirka 95 procent. I naturen är överlevnadsgraden för glasålen endast runt fem procent, säger Curt Gelin.

De som är på plats passar på att försiktigt känna på yngeln innan de åker in i ån. Att få se ålyngel på så nära håll tillhör inte vanligheten.

De som är på plats passar på att försiktigt känna på yngeln innan de åker in i ån. Att få se ålyngel på så nära håll tillhör inte vanligheten. Foto: John Nordh

Efter mellan 10 och 20 år i Kävlingeån har ålyngeln vuxit sig tillräckligt stora för att påbörja den långa vandringen till Sargassohavet där de fortplantar sig. De som inte själv hittar en väg från ån ut i havet fiskas upp och släpps ut där.

Men farorna är många och endast 20 procent överlever. Fördämningar hindrar vandringen och många faller även offer för vattenkraftverkens turbiner eller för sälar och skarvar, berättar Curt Gelin som menar att 20 procent ändå är en bra siffra.

– Vi såg en drastisk minskning av ål i Europa från 1970-talet fram till 2010. Men sedan dess har vi sett att beståndet har börjat gå upp igen. 2009 beslutades det i EU att varje medlemsland ska ha en ålförvaltningsplan och det har gjort skillnad. I den svenska nationella ålplanen utgör utsättningen en viktig del för att bevara ålen, säger han och berättar att det också pågår mycket forskning i ett försök att minska den höga dödligheten av ål i vattenkraftverken.

– Där är kraftbolagen själva mycket aktiva för att hitta en lösning.

Ålyngeln transporteras från Helsingborg i små frigolitlådor med vatten och is i. Curt Gelin berättar om yngelns långa resa.

Ålyngeln transporteras från Helsingborg i små frigolitlådor med vatten och is i. Curt Gelin berättar om yngelns långa resa. Foto: John Nordh

Scandinavian Silver Eel bedriver också kommersiell verksamhet. Cirka 30 procent av de importerade ålyngeln används för odling till konsumtion. Åsikterna går isär huruvida det är okej att äta ål eller inte. Flera organisationer, däribland Världsnaturfonden WWF, menar att ål helt ska undvikas. Men det håller Curt Gelin inte med om.

– Forskningen säger att man kan äta ål med gott samvete och det finns 200 licensierade ålfiskare i Sverige som har rätt att fiska ål, säger han.

Efter att yngeln har släppts ut från lådan försvinner de snabbt ner i mörkret.

Efter att yngeln har släppts ut från lådan försvinner de snabbt ner i mörkret. Foto: John Nordh

Redo för ett nytt och förhoppningsvis långt liv i Kävlingeån.

Redo för ett nytt och förhoppningsvis långt liv i Kävlingeån. Foto: John Nordh

Publicerad 07 August 2019 00:00