Kävlinge kommun har nyligen satt upp skyltar på alla förskolor som informerar om att det är förbjudet att vistas där mellan klockan 21 och 05. I samband med skolstarten ska nu också väktarna utöka sin bevakning.

Kävlinge kommun har nyligen satt upp skyltar på alla förskolor som informerar om att det är förbjudet att vistas där mellan klockan 21 och 05. I samband med skolstarten ska nu också väktarna utöka sin bevakning. Foto: Mostphotos/John Nordh

Dags för skolstart – då utökar kommunen sin bevakning

Förskolegårdar används som festplatser

KÄVLINGE.

Nästa vecka sätter höstterminen igång igen efter sommarlovet. Då ökar kommunen sin väktarbevakning av förskolor och skolor. – Vi har nolltolerans mot att förskolegårdar används till festande, säger Björn Andersson, säkerhetschef i Kävlinge kommun.

Av
John Nordh

Dags för skolstart. Då riskerar problemet med obehöriga som hänger på förskolor och skolor under nattetid att öka. Det tror både Kävlinge kommun och polisen som nu därför ökar sin bevakning.

– Väktarbolaget som kommunen använder för alltid en ronderande bevakning av skolorna, nu kommer bevakningen ske i större omfattning, säger Björn Andersson.

Kommunen har också nyligen satt upp skyltar på samtliga förskolor som informerar om att det inte är tillåtet att uppehålla sig på förskolegårdar mellan klockan 21 och 05. Enligt säkerhetschefen har nämligen några förskolegårdar används som festplatser under sommaren och i samband med skolstarten befarar han alltså att detta ska öka.

– Jag har fått indikationer på att det har varit enstaka förskolor där man har suttit och hängt och druckit sprit under sommaren. I vissa fall har man avslutat festandet med att krossa glasflaskor. En förskola ska vara en fredad zon och vi har nolltolerans mot att förskolegårdar används till festande, säger Björn Andersson.

Förskolegårdar är inhägnade platser. De räknas som kvartersmark och inte som allmän plats. Enligt Björn Andersson gäller detta också för skolgårdar. Men det beror på hur skolan är planerad. Ibland kan det till exempel gå en cykelväg i området som gör det svårare.

– Men själva skolgården räknas också som kvartersmark och inte som allmän plats. Om väktare kommer dit och ser någon som uppehåller sig där ber väktaren dem att lämna platsen. Vi börjar alltid med kommunikation. Men lämnar man inte platsen ringer väktaren polisen och då kan det handla om olaga intrång.

Under helgen som gick utsattes Dösjebroskolan för skadegörelse och nedskräpning, något som upptäcktes när personal kom till skolan under måndagen. Enligt polisanmälan ska flera leksaker på skolgården ha blivit förstörda och flaskor och fimpar låg slängda på skolgården. Under sommaren har även flera andra skolor blivit utsatta för skadegörelse, däribland Rinnebäcksskolan och Olympiaskolan.

När det gäller festandet under nattetid är det främst på förskolegårdar där problemet finns enligt Björn Andersson.

– Det beror på att de i regel är mer undanskymda, säger han.

Publicerad 13 August 2019 11:17