Området vid Skönadalsskolan kommer att bli mindre grönt i framtiden. Men kommunens intention är att spara så många som möjligt av träden.

Området vid Skönadalsskolan kommer att bli mindre grönt i framtiden. Men kommunens intention är att spara så många som möjligt av träden. Foto: John Nordh

Populärt grönområde får ge plats åt nya förskolan – många missnöjda

"Att det görs på bekostnad av skolans barn tycker jag är fel"

HOFTERUP.

Grönområdet vid Skönadalsskolan, den så kallade C-skogen, används flitigt av barn i området. Men snart kommer stora delar av den försvinna för att ge plats åt en ny förskola. Något som många är missnöjda med.

Av
John Nordh

Den nya förskolan som Kävlinge kommun planerar i området ska byggas i två våningar och ha plats för 200 barn, något som Lokaltidningen tidigare har skrivit om. Förskolan ska placeras mellan den nuvarande förskolan och återvinningsstationen där grönområdet ligger idag.

Anledningen till valet av placering är att detaljplanen tillåter en förskolebyggnad i två plan där. På platsen där den gamla ligger medges endast byggnader i ett plan och enligt kommunen skulle en förskola i ett plan inte täcka behovet av platser. Platsen där den gamla ligger ses heller inte som ett bra alternativ då den är mycket fuktig, enligt kommunen.

Placeringen av den nya innebär att delar av grönområdet därför måste avverkas. Intentionen från Kävlinge kommun är dock att bevara så mycket det är möjligt.

– Vi ska ta nytta av träden som finns så mycket det går. Det finns lagkrav på att det ska finnas skuggiga miljöer för barnen och jag tror att det kommer bli väldigt fint, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men många är missnöjda med beslutet. En av dem är Hofterupsbon Patrik Kjellin som har skrivit ett e-förslag till Kävlinge kommun i hopp om att få politikerna tänka om. "C-skogen är unik och mycket viktig för skolbarnen då skolgården på Skönadalsskolan är under all kritik", skriver han.

– Jag har förståelse för att man måste göra en åtgärd med förskolan men att det görs på bekostnad av skolans barn tycker jag är fel, säger Patrik Kjellin som inte verkar vara ensam om att tycka så.

På mindre än tolv timmar hade hans e-förslag fått 100 underskrifter och i skrivande stund är det uppe i 146 stycken.

– Våra politiker förstår nog inte hur mycket det här påverkar. Jag vill att de ska sig en funderare och tänka om, säger Patrik Kjellin.

Men det kommer inte att ske. Beslutet är redan taget och kommer inte att ändras meddelar Pia Almström.

– Vi har tagit beslutet att placera förskolan där eftersom vi tror att det är det bästa alternativet, säger hon.

Var kan barnen i området leka i framtiden?

– Vi hoppas kunna utveckla tomten där förskolan ligger idag och göra något bra av den. Det kommer också att vara ett område av skogen kvar vid återvinningsstationen som inte blir förskolegård.

Det var förra hösten som det upptäcktes allvarliga problem med fukt på Skönadals förskola som därför fick utrymmas. En tid därefter togs beslutet att riva den gamla förskolan och bygga en helt ny på området. Att renovera den gamla var inget bra alternativ enligt politikerna.

– Det kommer upp fukt i betongplattan som gör att det inte går. Byggnaden är uttjänt och därför är det rivning som gäller, säger Pia Almström.

Den nya förskolan beräknas står klar hösten 2022. Under tiden kommer barnen och personalen hålla till i modulerna som har satts upp på platsen och använda den befintliga förskolans utemiljöer. Först när den nya förskolan är klar kommer den gamla att rivas.

Foto: John Nordh

Publicerad 11 September 2019 11:17