Från och med den 1 oktober gäller nya avgifter för den som säljer tobak i Kävlinge kommun. (Genrebild).

Från och med den 1 oktober gäller nya avgifter för den som säljer tobak i Kävlinge kommun. (Genrebild). Foto: Adobe Stock

Nya avgifter för tobaksförsäljning i Kävlinge

Säljare måste betala en avgift på 7 000 kronor

KÄVLINGE.

Politikerna i kommunfullmäktige har beslutat att införa nya avgifter för den som säljer snus och cigaretter i Kävlinge kommun. Bakgrunden är den nya tobakslagen som infördes den 1 juli.

Av
John Nordh

I den nya lagen har bland annat tillståndsplikt införts för försäljning av tobak. Eftersom det är kommunen själv som hanterar tobakstillstånden, medför det nya kostnader och därför justeras alltså avgifterna nu.

Att ansöka om stadigvarande försäljningstillstånd kostar 7 000 kronor, medan ett tillfälligt inklusive insyn kostar 4 000 kronor. Anmälan om ändrade ägarförhållanden eller ändrad företagsform kostar 4 000 kronor och priset för den årliga avgiften inklusive tillsyn kostar 2 000 kronor.

Ändringarna börjar gälla den 1 oktober. Enligt Kävlinge kommun ligger avgifterna i nivå med hur det ser ut i kringliggande kommuner.

Publicerad 19 September 2019 10:19