På Högs kyrka ska pengarna bland annat användas till dräneringsarbeten och invändiga bygg- och målningsarbeten

På Högs kyrka ska pengarna bland annat användas till dräneringsarbeten och invändiga bygg- och målningsarbeten Foto: Kerstin Andersson/Löddebygdens församling

Pengar till renoveringsarbeten i två kyrkor i kommunen

Av
John Nordh

HÖG/HOFTERUP. Lunds stiftsstyrelse har efter samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) för år 2020 till flera projekt i församlingar/pastorat och på stiftsnivå. Totalt handlar det om 75,8 miljoner kronor som ska läggas på kyrkor i Skåne och Blekinge.

Av kyrkorna inom Kävlinge kommun är det Högs kyrka och Hofterups kyrka som berörs. På Högs kyrka ska cirka en miljon kronor bland annat användas till dräneringsarbeten, invändiga bygg- och målningsarbeten och invändiga elarbeten. På Hofterups kyrka ska cirka 400 000 kronor användas till avsaltning och konsolidering av valven.

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Publicerad 30 September 2019 00:00