Bilden är tagen på en annan ort och har inget med det som skrivs i artikeln att göra.

Bilden är tagen på en annan ort och har inget med det som skrivs i artikeln att göra. Foto: Mostphotos

Kommunen anmäld: "Snedvrider konkurrensen"

Färdtjänstupphandling ifrågasätts på nytt

KÄVLINGE.

Enda sedan upphandlingen blev klar gällande färdtjänst, skolskjuts och matleveranser i Kävlinge har kritik riktats mot Kävlinge kommun. Den tidigare leverantören, Taxi Kävlinge, har vid flera tillfällen påpekat brister i avtalet. Nu anmäler bolaget kommunen till Konkurrensverket.

Av
Sanna Hjalmarsson

John Nordh

"Upphandlande myndighet, Kävlinge kommun (reds anm.), har underlåtit att agera mot leverantören trots flera avtalsbrott rörande fordonskrav och debitering."

Så inleds anmälan som Taxi Kävlinge, via sin advokat, skickat till Konkurrensverket.

Enligt Taxi Kävlinge, som innan leverantörsbytet i december i fjol kört färdtjänst och skolskjuts i kommunen i över 25 år, bidrar kommunens agerande till en snedvriden konkurrens och bidrar till stor påverkan för en stor del av kommunens befolkning.

I anmälan skriver Taxi Kävlinge bland annat att den nya leverantören inte uppfyller de fordonskrav som finns nedtecknade i avtalet och att de debiterat högre avgifter än vad som anges i matrisen.

Enligt Taxi Kävlinges advokat Carl Henrik Stenmarker tilldelas kontraktet på oriktiga grunder till nackdel för hans klient.

– Att klienten inte tilldelades kontraktet har naturligtvis drabbat honom hårt med uppsägningar och minskning av verksamheten som följd, säger han och fortsätter:

– Avtalets villkor ska följas så att kommuninvånarna får en säker, pålitlig och effektiv färdtjänst som inte kostar skattebetalarna mer än nödvändigt. Rent konkret anser min klient att kommunen bör häva avtalet med leverantören i förtid och annonsera en ny upphandling.

Taxi Kävlinge har tidigare överklagat upphandlingen ända upp till högsta förvaltningsrätten, som då valde att inte ta upp ärendet.

Helen Axelsson, inköpsstrateg på Kävlinge kommun, är den som skött upphandlingen. I nuläget vill hon inte ge några kommentarer.

– Vi har på oss fram till den 7 oktober att svara på anmälan. Jag vill inte föregripa vårt svar och vill därför inte ge några kommentarer innan dess, säger hon.

Lokaltidningen har sökt den nya leverantören för en kommentar men utan resultat.

Publicerad 01 October 2019 10:52