Omsorgsnämnden ser ut att gå tio miljoner back i år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Omsorgsnämnden ser ut att gå tio miljoner back i år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Underskottet växer – besparingar på gång inom omsorgen

"Måste anpassa kostymen"

KÄVLINGE.

Omsorgsnämndens underskott växer. Prognosen för 2019 visar ett negativt resultat på tio miljoner kronor och nu väntar flera besparingsåtgärder, bland annat ska lediga tjänster hållas vakanta och nollvision för att ta in vikarier ska införas.

Av
John Nordh

När omsorgsnämndens halvårsprognos presenterades strax innan sommaren visade den ett underskott på sex miljoner kronor. De röda siffrorna berodde på att Kävlinges äldre befolkning var i behov av mer omsorg än vad de styrande politikerna hade förväntat sig. För att möta behovet anställde kommunen fler vilket ledde till ökade kostnader.

Sedan dess har förvaltningen arbetat på högvarv för att jämna ut underskottet så mycket som möjligt. Men nu har den tredje årsprognosen kommit och den visar att de handlingsplaner som togs fram innan sommaren inte har gett några resultat. Tvärtom så ser läget nu ännu sämre ut.

Prognosen visar ett negativt resultat på tio miljoner kronor för omsorgsnämnden. För sektor Omsorg visar prognosen ett minusresultat på arton miljoner kronor för den utförande verksamheten.

Enligt Annsofie Thuresson (M), ordförande i omsorgsnämnden, beror det växande underskottet på att personalkostnaderna har ökat mer än vad omsorgsbehovet har gjort.

– Därför går vi nu gå ner på enhetsnivå för att omgående vidta ytterligare åtgärder för att anpassa kostymen. Syftet är att få viss effekt i år samt hålla budgeten för år 2020, säger hon.

Flera besparingsåtgärder ska genomföras under hösten. I ett första skede handlar det om fyra åtgärder.

– Lediga tjänster ska vakanthållas, en nollvision om att ta in vikarier ska införas, vi ska ha helt gemensamma schemaperioder för att hitta synergieffekter och införa ett digitalt verktyg för att planera omsorgsinsatser, säger Annsofie Thuresson.

Räcker detta för att jämna ut underskottet inför nästa år?

– Vi måste börja där och hela tiden följa utvecklingen.

Kan det bli aktuellt med uppsägning av personal?

– Som en del av nollvisionen om att ta in vikarier ska vi se över våra vikarieanställningar.

Får omsorgsnämnden nog med pengar för att klara sitt uppdrag tycker du?

– Vårt ansvar i nämnden är att förhålla oss till vår ram som är bestämd i kommunfullmäktige.

Är det möjligt för dig att be dina partikamrater i kommunfullmäktige om mer pengar?

– Vi måste titta på vad det är som har hänt här. Det går inte att bara lägga in mer pengar utan att analysera varför kostnadsmassan för bemanningen har ökat mer än vad omsorgsbehovet har gjort och inte följer budgeten. Det är detta vi arbetar med nu för att sy till kostymen för 2020.

Publicerad 02 October 2019 11:57