Bilden är tagen på en annan plats.

Bilden är tagen på en annan plats. Foto: Arkiv

Boende vill se fartgupp på Landskronavägen

"Skulle öka säkerheten, minska bullret och reducera avgasutsläppen"

Av
John Nordh

LÖDDEKÖPINGE. Tre farthinder på sträckan mellan rondellen vid Lödde Gästis och rondellen vid Björkenässkolan. Det föreslår en kommuninvånare i ett e-förslag till Kävlinge kommun.

På vägsträckan pendlar idag hastigheten mellan 40 kilometer i timmen och 30 km/h. Men enligt kommuninvånaren kör de flesta snabbare än så. Genom tre fartgupp, som han föreslår skulle placeras vid korsningen Landskronavägen/Idrottsvägen, vid gångtunneln och vid Hjulhuset, skulle hastigheten kunna sänkas på vägsträckan.

"Det skulle öka säkerheten, minska bullret och reducera avgasutsläppen. Vid regn riskerar vi även att bli nedstänkta av vatten när vi går på trottoaren, vilket skulle minska vid lägre hastigheter", skriver han i e-förslaget.

Så sent som i våras inkom ett annat e-förslag till Kävlinge kommun som berörde hastigheten på den aktuella vägsträckan. Personen föreslog att hastigheten skulle sänkas till 30 kilometer i timmen på hela sträckan.

E-förslaget nådde 100 underskrifter och behandlades av kommunstyrelsen. Politikerna valde dock att avslå förslaget med hänvisning till att det inte hade uppkommit några nya omständigheter som låg till grund för en omprövning av de gällande hastigheterna.

Publicerad 05 October 2019 00:00