Foto: Fredrik Magnusson

Kvinna fattade eld under bråk – make döms för olaga hot

Kvinnan skadades svårt när hon tände en cigarett

KÄVLINGE. Sedan februari har en kvinna hemmahörande i Kävlinge vårdats för allvarliga brännskador som hon ådrog sig i samband med ett bråk med hennes make. Mannen som innan olyckan sprutat tändvätska på kvinnan döms nu för olaga hot.

Det var i februari i år som makarna hamnade i bråk med varandra. I förhör har de båda uppgett att de haft problem i förhållandet under en tid. Mannen ska även tidigare har dömts för misshandel av kvinnan.

Vid det aktuella tillfället ska makarna ha bråkat gällande en kontakt som kvinnan haft med en annan man. Mannen ska under bråket ha gått ut i köket och hämtat en flaska t-röd och en tändare som han sedan tagit med sig ut i vardagsrummet för att enligt egen utsago "markera" mot kvinnan.

I förhör har han uppgett att han skruvade av korken på flaskan, men att han inte hade för avsikt att använda varken tändvätskan eller tändaren mot sin hustru.

I samband med konfrontationen ska mannen dock ha hanterat flaskan på ett sätt så att vätska ändå kommit ut och träffat kvinnan som satt i soffan.

Därefter ska mannen ha lämnat rummet. Stående i köket ska han sedan hört ett skrik. Kvinnan ska då ha fattat eld inne i vardagsrummet.

Vid ett inledande förhör på sjukhuset uppgav kvinnan att mannen sprutat tändvätska på henne och att hon sedan fattat eld när hon en stund senare tände en cigarett.

Strax efter förhöret på sjukhuset sövdes kvinnan under tre veckor då hon vårdades för omfattande brännskador på brännskadeenheten i Linköping. I samband med rättegången har kvinnan uppgivit att hon inte minns något från den aktuella dagen, varken händelsen eller de inledande förhören.

Enligt tingsrättens bedömning ska makens handlande ses som hot om att begå en brottslig gärning som uppenbart varit sådant att kvinnan förväntats känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Tingsrätten menar dock att mannens avsikt inte varit att genomföra handlingen och att de skador som kvinnan ådragit sig inte varit till följd av mannens handlingar.

Mannens ansvar begränsas därmed till att han hanterat flaskan på ett sätt så att kvinnan fått tändvätska på sig.

Då mannen är tidigare dömd för bland annat misshandel mot sin hustru döms han nu till skyddstillsyn med särskilda föreskrifter som frivården föreslagit.

Mannen döms även att betala 10 000 i skadestånd till kvinnan för att ha kränkt hennes personliga integritet.

Åklagaren yrkade på ett betydligt högre skadestånd då kvinnan förlorat betydande arbetsinkomst i samband med sin sjukskrivning.

För att skadestånd gällande sveda och värk ska kunna utdömas krävs dock att antändningen av vätskan orsakats av mannen vilket varken kvinnan eller åklagaren påstått.

Publicerad 10 October 2019 09:59