Inom hemtjänsten har nöjdheten ökat något jämfört med förra året. Men de äldre på särskilt boende är lite mindre nöjda. (Genrebild).

Inom hemtjänsten har nöjdheten ökat något jämfört med förra året. Men de äldre på särskilt boende är lite mindre nöjda. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Äldre fortsatt nöjda med omsorgen – men många känner sig ensamma

Undersökning av hemtjänsten och särskilt boende

KÄVLINGE.

Äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst är nöjda med den omsorg de får. Men många känner sig ensamma. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen.

Av
John Nordh

Många av Kävlinge kommuns äldre som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende känner sig ensamma. Det framkommer i undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som baseras på enkäter som alla i Sverige som är över 65 år och som har hemtjänstinsats eller med särskilt boende har fått svara på.

Att äldre känner sig ensamma är inte ett nytt problem i Kävlinge kommun. Det har framkommit även i tidigare enkäter.

– I maj lade vi i Alliansen ett politiskt direktiv kring att motverka den upplevda känslan av ensamhet hos äldre i ordinärt boende och när det gäller särskilt boende har vi bland annat den hälsofrämjande enheten som arbetar kontinuerligt med detta, säger Annsofie Thuresson (M), ordförande i omsorgsnämnden och fortsätter:

– Det är hjärtskärande att även de i särskilt boende känner ensamhet trots att de är omgivna av människor. Men vi jobbar kontinuerligt med problemet och undersöker vad vi kan bidra med för att arbeta förebyggande med det.

Undersökningen visar dock att den sammantagna nöjdheten bland de äldre på särskilt boende i Kävlinge kommun fortfarande är hög, trots att den har gått ned något jämfört med förra året. 87 procent är nöjda med omsorgen på särskilt boende, jämfört med 92 procent förra året. Rikssnittet ligger på 81 procent.

Endast 49 procent av de tillfrågade på särskilt boende har svarat på enkäten, totalt 56 personer. Mest nöjda är de med bemötandet från personalen samt att de känner sig trygga och har förtroende för personalen.

Det de äldre är mindre nöjda med är bland annat informationen de får om tillfälliga förändringar samt möjligheten att påverka vid vilka tider de får hjälp.

När det gäller hemtjänsten svarade 60 procent av de tillfrågade på enkäten, totalt 234 personer. Den sammantagna nöjdheten ligger på 90 procent, vilket är en ökning från 89 procent 2018. Mest nöjda är de äldre med bemötandet från personalen.

De känner också förtroende för personalen och känner sig trygga hemma. Även här är de äldre mindre nöjda med att med att kunna påverka vid vilka tider de får hjälp, information om tillfälliga förändringar samt att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete.

Publicerad 15 October 2019 11:03