"Det handlar om att koppla samman föreningslivet och skolan för att hitta fler samarbeten", säger Barbro Börjesson. Foto: Kävlinge kommun/Mostphotos/John Nordh

Kommunen vill utöka samarbetet mellan skolan och föreningslivet

Utredningen i startgroparna

KÄVLINGE.

Hur kan skolan och föreningslivet samarbeta för hjälpa barn och unga att upptäcka nya fritidsintressen? En utredning för att hitta ett svar på frågan ligger nu i startgroparna.

Av
John Nordh

Till våren ska utbildningsförvaltningen börjar undersöka saken och under hösten nästa år ska utredningen återrapporteras till politiken. Direktivet kommer från partierna i Alliansen.

– Det handlar om att koppla samman föreningslivet och skolan för att hitta fler samarbeten. Det förekommer redan i dag ett samarbete i viss utsträckning. Fritidshemmen har till exempel uppdrag att samarbeta med föreningslivet, säger Barbro Börjesson, utbildningschef i Kävlinge kommun och fortsätter:

– För oss handlar det nu om att utveckla det och hitta systematik i ett sådant arbete.

Eftersom utredningen ännu inte satt igång, är det enligt Barbro Börjesson för tidigt att gå in närmare om hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Publicerad 16 October 2019 00:00