En förälder ger flera förslag på hur Kävlinge kommun ska kunna göra skolvägen säkrare för både barn och vuxna. Bilderna är tagna i andra sammanhang.

En förälder ger flera förslag på hur Kävlinge kommun ska kunna göra skolvägen säkrare för både barn och vuxna. Bilderna är tagna i andra sammanhang. Foto: Adobe Stock

Förälder efterlyser trygg väg till skolan

"Vägarna från Kullen är undermåliga"

FURULUND.

På Kullen i Furulund bor det många barn. Men vägen till Lackalänga skola och förskola är inte trygg för gång- och cykeltrafikanter. Det anser en förälder som nu föreslår flera åtgärder.

Av
John Nordh

Flera av vägarna från Kullen är undermåliga för fotgängare och cyklister. Dessutom kör många bilister fortare än de gällande hastighetsreglerna. Det hävdar föräldern som i ett e-förslag till Kävlinge kommun ger flera olika förslag på vad hon anser är smidiga och inte så dyra lösningar.

På Iberisgatan vill hon till exempel se att den befintliga trottoaren förlängs, alternativt att en heldragen linje målas längs med hela gatan för att hindra att bilister parkerar där.

På det ombyggda övergångsstället vid Husarvägen vill hon också se bättre belysning och på sträckan mellan Kävlingevägen och skolan vill hon att en bättre gång- och cykelväg och byggs. Föräldern anser att asfalten på den befintliga vägen är dålig och att vägen är för smal för att en barnvagn och en cykel ska kunna passera varandra samtidigt.

I skrivande stund har e-förslaget fått 65 underskrifter.

Publicerad 02 November 2019 00:00