Ska Folkets hus rivas eller bevaras? Det får den vinnande byggherren av markanvisningstävlingen ta ställning till.

Ska Folkets hus rivas eller bevaras? Det får den vinnande byggherren av markanvisningstävlingen ta ställning till. Arkivfoto: John Nordh

Folkets hus kan fredas

Riva eller bevara – upp till vinnande byggherren att bestämma

LÖDDEKÖPINGE.

Nu har markanvisningstävlingen för Folkets park i Löddeköpinge dragit igång. Tävlingsunderlaget visar att det är upp till den vinnande byggherren att ta ställning till om Folkets hus ska rivas eller finnas kvar.

Av
John Nordh

I tävlingsunderlaget slår Kävlinge kommun fast att Folkets hus har kulturhistoriska värden. Men det är inte skyddat på något sätt och därför är det upp till byggherren som vinner tävlingen att ta ställning till om husets framtid.

Byggherren kan antingen välja att integrera huset i den nya bostadsbebyggelsen eller att bygga om eller till det för att anpassa det till ny användning. Det står också byggherren fritt att föreslå att hela eller delar av byggnaden rivs. Vid behov kommer visningar av Folkets hus att arrangeras under markanvisningstävlingens gång.

Tävlingen har två huvuddelar. 1: Utformningen av ett området för nya bostäder och 2: Att föreslå en ny gestaltning och utveckling av parkmiljön.

Hur många bostäder som ska byggas specificeras inte. Kävlinge kommun är dock noga med att påpeka att parken ska utformas så att den upplevs som tillgänglig för allmänheten och att den inte privatiseras.

"För att tävlingsområdet ska upplevas som öppet och tillgängligt, både visuellt och fysiskt, ska förslagen skapa en successiv övergång mellan det offentliga och det privata. Höga stängsel, staket och häckar ska därmed undvikas", står det skrivet i tävlingsunderlaget.

Markanvisningstävlingen startade den 1 november och pågår fram till och med den 31 januari nästa år. Under sommaren 2020 räknar Kävlinge kommun med att kunna presentera en vinnare. I samverkan med byggherren ska sedan en ny detaljplan upprättas. Planerad byggstart är satt till hösten 2022 förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit så har dansföreningen Zwing it, som i dag bedriver sin verksamhet i Folkets hus, länge protesterat mot markanvisningstävlingen. Protesterna grundar sig på en oro för att de ska stå utan ändamålsenliga lokaler ifall de inte längre får vara kvar i Folkets hus. Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, har dock flera gånger lovat att lokalfrågan ska lösas för föreningen.

Publicerad 05 November 2019 11:21