110 nya bostäder planeras i den norra delen av Östra Stationstorget.

110 nya bostäder planeras i den norra delen av Östra Stationstorget. Illustration: Fojab arkitekter

110 nya bostäder ska byggas öster om tågstationen – samråd pågår

Fram till onsdag går det att lämna synpunkter

KÄVLINGE.

110 nya bostäder planeras i den norra delen av det kommande Östra Stationstorget. Nu är detaljplanen ute på samråd.

Av
John Nordh

Östra Stationstorget är namnet på det nya torget som på sikt ska uppföras vid den östra uppgången från Kävlinge station. Detaljplanen som nu är ute på samråd gäller den norra delen av Östra Stationstorget, även kallad Exporten 15.

I detaljplanen föreslås 110 nya lägenheter i hus på tre upp sju våningar. Marken föreslås även kunna användas till centrumfunktioner som en del av utvecklingen av Stationsstaden. Planförslaget innehåller också en ny gata som kommer att leda till en framtida pendlarparkering.

Genom samrådet, som pågår fram till onsdagen den 13 november, vill Kävlinge kommun samla in information, önskemål och synpunkter om planförslaget för att kunna ha med dessa i ett tidigt skede under planprocessen.

På Kävlinge kommuns hemsida finns mer information om hur synpunkter lämnas in.

Publicerad 06 November 2019 08:26