Det finns redan många olika digitala tolkningstjänster på marknaden. Nu ska förvaltningen utreda om de kan användas i verksamheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Det finns redan många olika digitala tolkningstjänster på marknaden. Nu ska förvaltningen utreda om de kan användas i verksamheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Vill ersätta tolkar med digitala tjänster

Kan bli billigare och mer effektivt enligt nämndsordföranden

KÄVLINGE.

Är det möjligt att sluta använda tolkar för att i högre grad satsa på digitala alternativ istället? Det vill arbetsliv- och fritidsnämnden ta reda på genom en utredning.

Av
John Nordh

Kommunen ska snart genomföra en ny upphandling av tolktjänster och i samband med det ska alternativ till tjänster via personlig kontakt eller via telefon utredas. Beslutet togs förra veckan i arbetsliv- och fritidsnämnden som flitigt använder sig av tolkningstjänster i och med socialtjänstens kontakt med nyanlända.

– I arbetsliv- och fritidsnämnden lägger vi ungefär en miljon kronor per år på tolkningstjänster. Även inom utbildningsnämnden och omsorgsnämnden används tolkar, säger Johan Ericsson (M), ordförande i arbetsliv- och fritidsnämnden.

Genom att istället använda digitala tolkningstjänster tror han att kostnaderna skulle kunna minska. Men nämndsorföranden ser även fler fördelar.

– Det kommer att gå snabbare att få tolkning och genom att tjänsten sker digitalt blir det färre antal människor i rummet när det är känsliga ämnen som diskuteras, säger han.

Någon gång i början av nästa år ska förvaltningen presentera sin utredning för nämnden.

– Förvaltningen ska se över vad som finns på marknaden och hur bra tjänsterna är och om de går att använda i vår verksamhet, säger Johan Ericsson.

Publicerad 13 November 2019 00:00