Kävlinge blir en av två testkommuner när Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, drar igång ett projekt som ska få bort undernäring hos äldre. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Kävlinge blir en av två testkommuner när Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, drar igång ett projekt som ska få bort undernäring hos äldre. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Problemet med undernäring hos äldre ska lösas – i Kävlinge

Testkommun i nationellt projekt tillsammans med stadsdel i Stockholm

KÄVLINGE.

Kävlinge blir en av två testkommuner när Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, drar igång ett projekt som ska få bort undernäring hos äldre. Projektet ska mynna ut i en arbetsmodell som sedan kan användas i alla Sveriges kommuner och landsting.

Av
John Nordh

Sex av tio äldre i Sverige löper risk att bli undernärda. Det är enligt Livsakademin en dold folksjukdom som orsakar personligt lidande och som kostar samhället 10-tals miljarder varje år.

Redan i våras genomförde Livsmedelsakademin en förstudie för projektet tillsammans med Kävlinge kommun och ett flertal andra aktörer, som Lokaltidningen skrev om. Nu har Kävlinge tillsammans med Stockholmsstadsdelen Enskede/Årsta/Vantör valts ut som testkommun när projektet går in i nästa fas.

Sammanlagt ska 14 privata företag, offentliga myndigheter och organisationer arbeta tillsammans för att lösa problemen med undernäring. Målet är att ta fram en tillgänglig arbetsmodell som kan implementeras i samtliga Sveriges kommuner och landsting.

– Detta projekt är en fantastiskt möjlighet för oss. Det krävs att vi arbetar på bred front för att minska risken för undernäring hos våra äldre och det kommer vi verkligen kunna göra nu, säger Annsofie Thuresson (M), ordförande i omsorgsnämnden i ett pressmeddelande.

Även Kävlinge kommuns måltidschef Marina Rahm välkomnar projektet. Trots att kommunen under en längre tid har arbetat för att förbättra måltidssituationen för de äldre.

– Trots många aktiviteter, som exempelvis måltidsvänner och kioskvagnar, kan vi inte lösa problemet med undernäring själva. Vi behöver samarbetspartners och ser fram emot att få vara en del av lösningen, säger hon.

Publicerad 24 November 2019 00:00