Konkurrensverket lägger ner sin utredning av upphandlingen gällande färdtjänst, skolskjuts och matleveranser i Kävlinge kommun. Bilden är tagen i ett annat sammahang.

Konkurrensverket lägger ner sin utredning av upphandlingen gällande färdtjänst, skolskjuts och matleveranser i Kävlinge kommun. Bilden är tagen i ett annat sammahang. Foto: Mostphotos

Färdtjänstupphandlingen – Konkurrensverket lägger ner ärendet

Eventuella brister väger inte upp till utredningsinsatsen som krävs

KÄVLINGE.

I oktober anmäldes Kävlinge kommuns upphandling av färdtjänst, skolskjuts och matleveranser till Konkurrensverket. Nu har myndigheten beslutat att lägga ner ärendet.

Av
John Nordh

Det var den tidigare leverantören Taxi Kävlinge som, via sin advokat, gjorde anmälan till Konkurrensverket. Bolaget hävdade att den nya leverantören inte uppfyllde de fordonskrav som finns nedtecknade i avtalet och att de har debiterat högre avgifter än vad som anges i matrisen.

Taxi Kävlinge menade att Kävlinge kommun har bidragit till en snedvriden konkurrenssituation genom att inte agera mot de påstådda bristerna.

Nu har Konkurrensverket granskat avtalet och kommit fram till att de eventuella bristerna i kommunens agerande inte väger upp till den utredningsinsats som behöver genomföras för att fastställa att kommunen faktiskt har brutit mot upphandlingslagstiftningen. Därmed beslutar myndigheten att lägga ner ärendet.

Helene Axelsson, inköpsstrateg på Kävlinge kommun som skötte upphandlingen, berättar för Lokaltidningen att kommunen själva har följt upp avtalet efter att anmälan gjordes.

– Detta har bland annat resulterat i att vi har förbättrat kontrollen av debiteringsprocessen och att fordonskraven i avtalet följs, säger hon.

Publicerad 26 November 2019 11:22