Det är fortfarande oklart om Folkets hus kommer att rivas eller bevaras.

Det är fortfarande oklart om Folkets hus kommer att rivas eller bevaras. Arkivfoto: John Nordh

Beslut om Folkets park blir fall för JO

Löddebo anmäler Pia Almström

LÖDDEKÖPINGE.

En Löddebo har anmält kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M) till Justitieombudsmannen, JO. Löddebon anser bland annat att hon inte har lyssnat på allmänhetens synpunkter om framtiden för Folkets park och Folkets hus.

Av
John Nordh

Enligt anmälan ska Pia Almström inte ha inkluderat de boende nära Folkets park i dialogen kring kommunens planer för parken och för Folkets hus. Detta trots att hon hade lovat att de skulle få vara delaktiga, hävdar Löddebon.

Personen är också kritisk mot att Pia Almström och de andra styrande politikerna har tagit beslut utan att lyssna på allmänhetens åsikter. Löddebon har inget emot att det byggs bostäder i parken. Däremot är han emot att Folkets hus rivs.

"Det känns konstigt att en handfull politiker kan sitta och besluta saker trots ett stort motstånd från invånarna i kommunen", skriver Löddebon i anmälan till JO och nämner exemplet med dansföreningen Zwing its namnisamling på 900 underskrifter som han menar ignorerades.

En markanvisningstävling för Folkets park pågår, som Lokaltidningen tidigare har skrivit om. Det är upp till byggherren som vinner tävlingen att ta ställning till om husets ska rivas eller bevaras. Beslutet att sätta igång tävlingen klubbades i kommunstyrelsen i oktober då Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för. Socialdemokraterna var det enda parti som röstade emot förslaget.

Innan beslutet skulle tas var protesterna många. Bland annat lämnades tre stycken e-förslag in till Kävlinge kommun som alla snabbt fick över 100 underskrifter.

Mest högljutt protesterande dansföreningen Zwing it som idag har sin verksamhet i Folkets hus. De är nämligen oroliga för framtiden eftersom de anser att de inte har fått något tydligt besked på var de ska hålla till om Folkets hus rivs. Pia Almström har dock flera gånger lovat att lokalfrågan ska lösas för Zwing it.

Publicerad 28 November 2019 10:59