Placeringen av förbindelsen har flyttats nedströms från tidigare förslaget vid Borgeby slott.

Placeringen av förbindelsen har flyttats nedströms från tidigare förslaget vid Borgeby slott. Karta: Google maps

Nu ska en förbindelse över Lödde å utredas igen

Men än är det för tidigt att ropa hej

LOMMA/KÄVLINGE.

För cirka tio år sedan utredde Lomma kommun att tillsammans med Kävlinge bygga en bro över Lödde å. Nu ska en övergång utredas igen men med annorlunda förutsättningar.

Av
Lena Karlsson

– Orsaken till att det inte blev av då är att det blev för dyrt, säger Helena Björn, miljöstrateg på Lomma kommun.

Hon har nu fått uppdraget av kommunstyrelsen att utreda en förbindelse över ån. Men denna gång är förutsättningarna annorlunda.

– Innan var det en bro som skulle byggas, nu talar vi om någon form av förbindelse.

En annan sak som har förändrats är platsen. Från det tidigare förslaget att bygga en förbindelse vid Borgeby slott har placeringen förflyttats nedströms väster om E6: an.

Varför är det viktigt med en förbindelse över ån?

– På så vis kan vi knyta ihop både Skåneleden och Sydkustleden för cyklister.

Men även om kommunen har för avsikt att bygga en förbindelse är det ännu för tidigt att ropa hej.

– Det är inte ens säkert att den blir av. Det är mycket som måste stämma med allt från att platsen är lämplig till att markägarna vill ha den där.

Utredningen planeras bli klar nästa år.

Miljöstrateg Helena Björn ska utreda förbindelens över Lödde å.

Miljöstrateg Helena Björn ska utreda förbindelens över Lödde å. Arkivfoto: Lena Karlsson

Publicerad 30 November 2019 00:00